Select Language
تعداد آیتم ها در هر صفحه

روشهای نگهداری و تعمیرات

روشهای نگهداری تعمیرات نت

تهیه مدل ریاضی نت با استفاده از سوابق تعمیرات

استراتژی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات در یک سازمان می تواند بر اساس اهداف مختلفی اتخاذ گردند. ممکن است کاهش هزینه ها یا افزایش کارایی دستگاه ها و یا هر دو مورد مد نظر مدیریت قرار داشته باشند. در این مقاله با استفاده از سوابق نگهداری و تعمیرات موجود در یک سازمان به ارائه مدلی با هدف تعیین میزان بهینه اعمال سرویسهای پیشگیرانه در راستای کاهش مجموع هزینه های نگهداری و تعمیرات پرداخته شده است. این میزان اعمال تعمیرات پیشگیرانه بر اساس کارکرد یک قالب یا یک دستگاه که توسط این مدل تعیین می گردد، می تواند در سازمان برای برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات دوره های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

اصول خطا ناپذیر سازی یا پوکا یوکه

اگرچه مفهوم پوكا یوكه كه مدتها پیش و به گونه‌های مختلفی وجود داشته است ، اما یك مهندس تولید ژاپنی به نام شی جو یو شینگو بود كه این نظریه را به صورت ابزاری قوی برای رسیدن به عیوب صفر و سرانجام حذف بازرسی های كنترل كیفی بسط داد. روش هایی كه توصیه می كند قبلاً تحت عنوان Fool-Proof نامیده می شد. اما وقتی فهمید كه این اصطلاح باعث رنجش كارگران می شود آن را با عبارت پوكا – یوكه عوض كرد ( اجتناب Yokeru از خطاهی غیر عمد Poka ) . در زبان انگلیسی ، پوكا را غالباً یا به خطا ناپذیر (Mistake-Proofing) و یا محفوظ از شكست (Faisafing) ترجمه می كنند.

چگونه به کمک SPC فرآیند تولید با قالب را بهینه کنیم

در صنایع تولید با قالب و نیز قالبسازی مهمترین برایند در نظر گرفته شده در انطباق بین واحد های طراحی و ساخت و تولید عملکرد مناسب قالب به هنگام ضرب زدن و مناسب بودن ابعاد قطعه در نظر گرفته می شود که داشتن این دید و درک از فرایند ساخت و تولید، حداقل میزان توانایی برای یک سازمان به منظور حصول اطمینان از تامین تعهد در قبال ساخت و یا تولید با قالب می باشد. لذا جهت بالا بردن توانایی فرایند تولید با قالب پس از طراحی و ساخت این امر باید با دید وسیع تر و جامعتری در نظر گرفته شود.مهمترین و کاربردی ترین تکنیک که نشان دهنده بررسی این اهمیت ویژه باشد یکی ازهفت ابزار کنترل فرایند آماری(SPC) می باشد که در قالب نمودارهای کنترلی(X-R) گنجانده شده است.در یک نگاه کوتاه کاربرد اصلی نمودار های کنترلی در SPC پیشگیری از انحراف فرایند تولید با پایش نمودار کنترل به صورت آنلاین(روی خط)با تشخیص انحرافات در نموداری که از نمونه گیری های دوره ای صورت می گیرد ، می باشد. اینک جهت تعمیم مفاهیم قابل ذکردر مورد قالب با تکنیکSPC به ذکر توضیح اجمالی در رابطه با این تکنیک بسنده می کنیم.